При задълбочен преглед на съдържанието на предложените сайтовете се констатира, че основните интереси са свързани основно със световните събития на аниме-обществата, както и с организирания в България ежегоден фестивал. Друга главна тема са самите аниме-филмчета, разпространяването им, превеждането им, актулана информация за последните създадени серии, как да бъдат намерени, преразкази на сюжети и други интересни дискусии, свързани със съдържанието на филмчетата. Най-често обсъжданите теми в интеренет-пространството се отнасят до новите анимета; как да си намеря аниме; епизоди; липсащи епизоди; кой какво още не е гледал; коментират се и най-новите фирми-производители.

Много от профилите на участниците в дискусиите са с псевдоними имена на герои от аниме-филмчета и по-рядко понятия от анимето. Друга част от участниците във форумите се вписват със собствените си имена или думи, несвързани с аниме субкултурата.

Основните места, където се събират аниме-феновете у нас, са свързани и с различните им интереси, които по някакав начин също ги обединяват. По-активните си организират пикници, купони, събирания по клубове, партита на музикални групи и концерти, посещения на театрални постановки, както и различни общонародни празници и малки аниме-инициативи. Най-активните групи в интрнет са от големите градове на България - Пловдив, София, Варна, Русе, Бургас, Стара Загора, Велико Търново.

По-долу е представена анкета, проведена сред аниме-фенове в сайта Animes.bg:

1.На колко години сте?      

Под       13 - 2 % (173)

       13-17 - 34 % (2003)

       18-25 - 49 % (2923)

       26-35 - 8 % (482)

          35+ - 4 % (280)

 Гласували общо: 5861

2. ПОЛ

 Мъжки 75 % (2126)

Женски 24 % (677)

Гласували общо: 2803

3.По колко часа на ден гледате аниме?

Половин-един - 20 % (156)

      Между 1 и 2 - 23 % (178)

      Между 2 и 3  - 21 % (164)

      Между 3 и 6  - 20 % (158)

    Между 6 и 10  - 6 % (53)

               Над 10  - 7 % (58)

Гласували общо: 767

4. Колко често посещавате Animes.bg?

По няколко пъти на ден -  51 % (609)

             По 1 път на ден - 13 % (160)

     През ден - 6 % (78)

    2-3 пъти в седмицата - 10 % (124)

         1 път в седмицата - 2 % (34)

          2-3 пъти в месеца - 4 % (53)

        1 път на високосна - 10 % (128)

Гласували общо: 1186

5. Какво мисли половинката ви за това, че гледате аниме?

                   Гледа с мен - 20 % (131)

              Не го одобрява - 6 % (44)

            Безразлично и е - 16 % (107)

          Нямам половинка - 53 % (350)

Вече не гледам, за да имам време за нея/него - 2 % (19)

Гласували общо: 651