Мила Люцканова. RUNNING WITH THE DEVIL (2009)

Никола Русинов. Графити културата в България (2008)