.
 • Списание Семинар_BG

  Семинар_BG е рецензирано онлайн списание със свободен достъп в сферата на културните изследвания. То се ситуира на границата между дисциплини като антропология, естетика, социология, медиен анализ. Задачата на екипа е да направим видимо невидимото, да изместим изследователския поглед от традиционните предмети и проблеми към новите процеси и групи в обществото, да разберем, преди да съдим.

  Обект на интерес са новите медии и комуникации, популярната култура, младежките общности, потребителските практики, новите форми на политическа и гражданска мобилизация, промените в градската среда, съвременното изкуство – явления, които се развиват прекалено бързо, за да може да бъдат осмислени с класическия научен инструментариум. Наместо културата на застиналите предмети, които интерпретираме – културата на потоците, в които се опитваме да навигираме.

  Списание Семинар_BG е регистрирано в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране (ID № 950) и е достъпно в Central and Eastern European Online Library - CEEOL.

  Списанието е създадено с подкрепата на програма „Идеи” на Министерството на образованието и науката през 2009 г.

  ISSN 1313-9932

 • Seminar_BG

  Seminar_BG is a peer-reviewed, open access online journal for cultural studies. It is situated at the borderlines of disciplines such as cultural anthropology, aesthetics, sociology, and media analysis. Its ambition is to open up to new practices, cultures and methods, to make visible the invisible, to understand before judging.

  The central objects of interest are new communications and popular culture consumer practices and civil mobilizations, the appropriations of urban environment and contemporary art forms. Those new forms of culture evolve far too quickly to be conceptualized through the classical research tools and thus need the development of research tools ‘en route’. Instead of interpreting the culture of ‘still life’ objects, navigating through the culture of flows.

  The journal Seminar_BG is registered into the National Reference List of contemporary Bulgarian scientific publications with scientific review (ID № 950). The journal is indexed in the Central and Eastern European Online Library - CEEOL.

  The journal was created in 2009 with the support of Programme ‘Ideas’ of the Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria.

  ISSN 1313-9932

Петък, 21 Август 2009 00:00

Издателска политика / Editorial Policy

редакция

Семинар_BG се разграничава от съществуващите списания в сферата на социалните науки не само тематично, но и в стилово отношение. Виртуалното битие на списанието предполага по-кратки и концентрирани текстове с многобройни хипертекстови отправки и мултимедийни илюстрации, които онлайн читателят веднага може да проследи. Статиите ще съчетават, от една страна, някаква фактичност – явление, интервюта, данни и пр., а, от друга, силна хипотеза, която да пробужда дебат. В този смисъл това ще са изследвания в движение – такива, каквито са и техните обекти в съвременния свят.

Част от идеологията на Семинар_BG е свободният достъп.

Списанието приема предложения за тематични броеве (не отделни статии).

Текстовете се рецензират анонимно от двама рецензенти, които са специалисти по съответната тема. Окончателното решение относно публикуването се взима от членовете на Редакционната колегия.

Към всеки брой ще бъдат прикачени блогови постинги от кръга автори, посветени на книги, филми, виртуална култура и т.н.

Периодичността на публикуване е 3 пъти годишно, плюс един брой на английски език. Обемът на приеманите текстове е от 5 до 10 страници (9 000 – 18 000 знака). Винаги, когато е възможно, цитирането става с хиперлинкова връзка към заглавието на сайта на издателството.

Текстовете са със запазено авторско право, никой няма право да ги препечатва без разрешение едновременно на списанието и автора.

Това списание не е комерсиално, то се разпространява безплатно.

С цел опазване на авторското право на цитираните от списанието автори, илюстрациите и линковете се ползват или с разрешение на автора, или посредством отправяне към сайта, където е публикувана снимката. Молим читателите да сигнализират за нередности!

 


 

Editorial Policy

Seminar_BG differs from other journals in social sciences not only with regard to its main topics, but also in style. The online presence of the journal presupposes texts which are more focused, concentrated and shorter, with hypertext links and multimedia illustrations which the reader can follow. The articles combine, on the one hand, some first-hand facticity – social phenomena, fieldwork, data, etc., and on the other hand, strong hypotheses which can raise debate. The journal thus aims to offer research in motion, because the very objects which we analyse are also in motion.

Open access is an essential part of the ideology of Seminar_BG.

The journal accepts proposals for thematic issues (not separate articles).

The submitted manuscripts are subject to double blind peer-reviewing by two independent scholars, who are specialists in the respective field. The final decision about the acceptance of an article is made by the members of the Editorial Board.

There are 3 issues per year in Bulgarian and one in English. The volume of the texts accepted is 9 000 – 18 000 characters. In all cases possible, the references should be hyperlinked to the website of the respective publishing house.

The texts are copyrighted under Creative commons. No one has the right to republish them without the permission of both the author and the journal.

This journal is non-commercial. It is distributed for free.

Illustrations and other materials are published with permission from authors, or refer to free access sites, where they were taken from. We invite all readers to alarm us if they notice use of unauthorized materials.

Прочетена 13374 пъти Последно променена в Неделя, 24 Май 2020 22:04

Броеве на Семинар_БГ

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

ЗА НАС - В процес на разработване.

Новата Празничност

Този уебсайт използва бисквитки за управление на навигация и други функции. Използвайки нашия уеб сайт, вие се съгласявате, че можем да поставим тези видове бисквитки на вашето устройство.
Повече информация Съгласие Отказ