.

Резултати

Четвъртък, 25 Октомври 2018 19:52

Публикации по темата на проекта (2017)

Новата празничност
Сряда, 17 Януари 2018 15:55

Участие в научни форуми (2017)

Новата празничност

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност