Намерих този линк в мейлинг листа на International Visual Sociology Association, в дискусия за изследване на гробищата. Заглавието ми се струва интересно. Може би можем да намерим статията, или автора.

"Images of Social Inequality in a Bulgarian Transition City – The Market and the Cemetery", by Svetlana Hristova, in Jerome Krase and Ray Hutchison (eds) Ethnic Landscapes in an Urban World, Elsevier/JAI Press, 2007: 247-64.