Вибриращите отношения религия и политика в българската пост-комунистическа публичност са предмет на анализ в книгата.Секуларизация без секуларизъм е формулата на комунистическото политизиране на религията. Книгата въвежда понятието ‘еластичен (пост) секуларизъм,’ за да концептуализира еклектичните, различни, чес­то противоположни форми на пост-комунистическата политизация на религиозното, които го разтягат с калейдоскоп от наративи и аргументи в едни случаи към секуларизма, а в други – към пост-секуларизацията.

Анна Кръстева e доктор хонорис кауза на Университета Лил (Франция) и преподавател в Департамента по политически науки на НБУ. Била е гост-професор в Университета Лавал, Канада, Института за политически изследвания в Париж, Института за академични изследвания в Нант, Франция, чела е лекции в многобройни европейски университети. Тя е главен редактор на международното списание Southeastern Europe (Brill), член е на редколегията на американското списание Nationalism and ethnic politics, (Routledge), френското (REPCEE) и китайското Europeana. Член е на множество международни научни съвети и на борда на Дипломатическия институт.