Всичко, което сте искали да знаете за изкуството и за което не сте посмели да попитате Кафка.