Какво става когато добри хора се окажат на лошо място? Прочутият експеримент, който показва психологическите механизми на властта и насилието.