Ред. Моника Барбовски, Мария Дяконеску, Факултет по социология и социални дейности, Университет Бабеш-Боляй, Клуж-Напока, Румъния
Клуж Юнивърсити Прес, 2008

Пълен текст на книгата (на английски) е публикуван на сайта на Фондация "Приложни изследвания и комуникации" (Adobe PDF, 1.6 MB)

През декември 2008 г. излезе от печат книга, посветена на тенденциите в ползването на Интернет и другите информационни и комуникационни технологии от тийнейджърите в Централна и Източна Европа, включително и в България. Книгата "Онлайн действия и взаимодействия на тийнейджърите в Централна и Източна Европа. Възможности и овластяване, рискове и виктимизация" е резултат от международна конференция, състояла се в Клуж-Напока, Румъния по идея на изследователи от университета Бабеш-Боляй.

Книгата съдържа и кратко изследване на новите модели на социализация през Интернет на българските тийнейджъри и на нарастващото използване на Web 2.0 технологията за създаване на онлайн-съдържание с насилие. За него са използвани наличните социологически проучвания, както и богат материал, събран чрез дейността на българската Гореща линия за борба с незаконно и вредно за деца съдържание в Интернет, ръководена от Фондация "Приложни изследвания и комуникации".