Лятна школа. Мъглиж. 2008 г.

MiniDV, 36 мин., стерео, 4/3

  • Мъглиж. Как се прави град?
  • Обявяването на града и неговото лоби.
  • Мъглиж. Преди производството на града.
  • Първи проекти на модернизация.
  • Места за срещи.
  • 1973. Мъглиж е град. С история!
  • Модернизация по социалистически.
  • Към идните поколения.