Дейвид Харви за глобалния капитализъм, неравномерното развитие и града. Проследете връзката, лекцията е от 10 части. ИД

http://www.youtube.com/watch?v=tr1Cj1QzdCY