Дейвид Вайнбергер: "Всичко е неважно". Авторът говори за новия анти-таксиномичен начин, по който съвременната култура подрежда информацията. Полезно е с това, че е много популярно, човекът е писател. ИД 

http://video.google.com/videoplay?docid=2159021324062223592