Хенри Дженкинс е важен деец на новото медиознание. Любопитното е това, че представе един оптимистичен възглед за новата конвергентна култура на интернет, обратнен на някои апокалиптични интуиции, които имаме. Около час. ИД

http://www.youtube.com/watch?v=ardhuq677cU