http://www.youtube.com/watch?v=LeaoC1N9AaQ

 

Този клип дава идея за това какво правим в социалните изследвания: сгъстяваме времето. ИД