Филм от сбирката ни в Чайната на 13 декември. Видеото е разделено на 4 части.