За скритата зад толерантността и автоирония идеология, която увековечава господството в съвременния постмодерен свят. Радикално ляв критически дискурс, който стига до реабилитиране ако не на насилието, поне на конфликта (проследете останалите 5 части в ю-тюб).

http://www.youtube.com/watch?v=WFtnPSd4rds