.

Тематичен център: Новите културни практики и града

В центъра на този уводен курс ще бъде понятието за културни практики, ролята им за изграждане на общностите и индивидуалните идентичности, политическите употреби и злоупотреби, техните социални и икономически ефекти. Антропологическият подход към проблематиката ще предполага студентите да изследват кокретен обект, по уговорка с преподавателя. Работата предполага теоретична рамка, интервюта, наблюдения, визуални или звукови записи, евентуално работа с архиви. Курсовите работи ще бъдат защитени от студентите в деня на изпита.

  1. Понятия за култура: нормативна и антропологическа, висока и ниска, спонтанна и институционална.
  2. Групови идентичности и тяхното диференциране. Традиционни общностни културни практики и тяхното стилизиране през модерната епоха. Понятието фолклор.
  3. Културната педагогика, провеждана от религията, училището, идеогията.
  4. Институционална култура: наследство, музей, национална литература.
  5. Detournement (отвличане на смисъл), cultural jamming (заглушаване като при радиото, задръстване), remix (ново смесване): традициите на дада, попарта, джаза в съвременните културни практики.   
  6. Политически употреби на културата. Културната дипломация (soft power).
  7. Аматьорство: като сакрализация на дома през 10 в, като форма на колективизъм при социалистическата самодейност, като само-глобализиране през дигиталната епоха.
  8. Субкултури, фенове, клубове.
  9. Потребителски култури; индивидуализация и принадлежност, осъществяване през модата.
  10. Съвременният град като културна сцена.

Banksy_natives_in_supermarket

Банкси, Туземци в супермаркета

Adorno, Some writings on popoular music and culture industries, http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/DATABASES/SWA/Some_writings_of_Adorno.shtml

Е. Hobsbawm, Inventing Traditions, in : Hobsbawm, E., Rangers, T., The Invention of Tradition, Cambrige University Press, 1992

Raymond Williams Culture (from Keywords) http://pubpages.unh.edu/~dml3/880williams.htm

И. Дичев, От принадлежност към идентичност, ЛИК, 2002

Нова културна геометрия. Уебмрежовици, културбраконииери, киберагитатори, съст. И. Дичев и Ю. Роне, 2012

СеминарБГ брой 7, Киберфолклор, творчеството на дигиталните маси

СаминарБГ бр 6, Професионалисти и аматьори онлайн

СеминарБГ брой 3, Младежки субкултури

Мишел дьо Серто, Изобретяване на всекидневието. София, Лик, 2002

М. Дъглас, Чистота и опасност, ЛИК, С. 2005

Soft power

http://www.culturaldiplomacy.org/index.php?en_culturaldiplomacy

Ето няколко теми, които предлагам на студентите за курсова работа

-          Възстановки на исторически събития от аматьори или пък LARP игри

-          Стрийт арт

-          Как се организира културен фестивал или концерт днес

-          Представяне на България в чужбина

-          Музеят, погледнат отвътре

-          Ъплоудърството като културна практика – кой качва, какво, защо

-          Съвременни празници: купонът

-          Антропология на паметника

-          Културата на състезанието, книгата на Гинес

-          Мемовете като култура

-          Алтернативни културни места за дебати, изложби, прожекцииkosolapov_aleksander-the_creation_1985Александър Косолапов, Сътворение 1985

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност