.

Платформа Студенти

Културна антропология - увод, Магистри 2012 - 2013

Тематичен център: Новите културни практики и града

В центъра на този уводен курс ще бъде понятието за културни практики, ролята им за изграждане на общностите и индивидуалните идентичности, политическите употреби и злоупотреби, техните социални и икономически ефекти. Антропологическият подход към проблематиката ще предполага студентите да изследват кокретен обект, по уговорка с преподавателя. Работата предполага теоретична рамка, интервюта, наблюдения, визуални или звукови записи, евентуално работа с архиви. Курсовите работи ще бъдат защитени от студентите в деня на изпита.

 1. Понятия за култура: нормативна и антропологическа, висока и ниска, спонтанна и институционална.
 2. Групови идентичности и тяхното диференциране. Традиционни общностни културни практики и тяхното стилизиране през модерната епоха. Понятието фолклор.
 3. Културната педагогика, провеждана от религията, училището, идеогията.
 4. Институционална култура: наследство, музей, национална литература.
 5. Detournement (отвличане на смисъл), cultural jamming (заглушаване като при радиото, задръстване), remix (ново смесване): традициите на дада, попарта, джаза в съвременните културни практики.   
 6. Политически употреби на културата. Културната дипломация (soft power).
 7. Аматьорство: като сакрализация на дома през 10 в, като форма на колективизъм при социалистическата самодейност, като само-глобализиране през дигиталната епоха.
 8. Субкултури, фенове, клубове.
 9. Потребителски култури; индивидуализация и принадлежност, осъществяване през модата.
 10. Съвременният град като културна сцена.

Banksy_natives_in_supermarket

Банкси, Туземци в супермаркета

Adorno, Some writings on popoular music and culture industries, http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/DATABASES/SWA/Some_writings_of_Adorno.shtml

Е. Hobsbawm, Inventing Traditions, in : Hobsbawm, E., Rangers, T., The Invention of Tradition, Cambrige University Press, 1992

Raymond Williams Culture (from Keywords) http://pubpages.unh.edu/~dml3/880williams.htm

И. Дичев, От принадлежност към идентичност, ЛИК, 2002

Нова културна геометрия. Уебмрежовици, културбраконииери, киберагитатори, съст. И. Дичев и Ю. Роне, 2012

СеминарБГ брой 7, Киберфолклор, творчеството на дигиталните маси

СаминарБГ бр 6, Професионалисти и аматьори онлайн

СеминарБГ брой 3, Младежки субкултури

Мишел дьо Серто, Изобретяване на всекидневието. София, Лик, 2002

М. Дъглас, Чистота и опасност, ЛИК, С. 2005

Soft power

http://www.culturaldiplomacy.org/index.php?en_culturaldiplomacy

Ето няколко теми, които предлагам на студентите за курсова работа

-          Възстановки на исторически събития от аматьори или пък LARP игри

-          Стрийт арт

-          Как се организира културен фестивал или концерт днес

-          Представяне на България в чужбина

-          Музеят, погледнат отвътре

-          Ъплоудърството като културна практика – кой качва, какво, защо

-          Съвременни празници: купонът

-          Антропология на паметника

-          Културата на състезанието, книгата на Гинес

-          Мемовете като култура

-          Алтернативни културни места за дебати, изложби, прожекцииkosolapov_aleksander-the_creation_1985Александър Косолапов, Сътворение 1985

Културна антропология Бакалаври 2011-2012

fossil_phone

В центъра на курса ще бъдат понятията мит, ритуал, фолклор. Ще се търси паралел между традиционните практики в различните култури - съвременните им прояви във времето на глобализацията и интернет – преработката им от популярната култура.

За завършване е необходимо

1/ да се проведе микро-теренно изследване върху тематиката на курса под ръководството на водещия упражненията. Основното изискване е наред с теоретическата подготовка на работата, студентът да анализира материал от първа ръка – интервюта, наблюдения, архиви и пр. Най-добрите изследвания ще бъдат освободени от изпит и защитени пред целия курс.

2/ Останалите се явяват на писмен изпит по конспект върху по-долу изложените теми. Бележката се комбинира с тази от курсовата работа. При непредадена курсова работа изпитната бележка се комбинира с 2.

Теми

 1. Делник – празник, профанно – сакрално, тук – отвъд, хора – богове.
 2. Магическото действие. Религия, секуларизация, рационалност, модерност.
 3. Характеристики на митичния разказ. Митос и логос, мит и модерна наука, мит и изкуство, мит и вълшебна приказка.
 4. Функции и теории за мита. Примери на митологични цикли от различни култури. Проблемът с вярата в митовете.
 5. Отношение между мит и ритуал. Роля на ритуала в удържането на общностите.
 6. Ритуалите на прехода по Женеп. Ритуали на завладяване и легитимация. Церемонии и възпоменания. Индивидуални ритуали, психология и лайфстайл.
 7. Митът и ритуалът в съвременното общество. Национална митология, градски легенди, политически митове.
 8. Поява на науката за фолклора. Народът като творец.
 9. Функции на фолклорната култура: нормативност, приличие, солидарност, идентичност.
 10. Стилизации на фолоклора в националната държава, високото изкуство, туризма.
 11. Флоклорът като спонтанна философия /Грамши/. Конспиративни теории, суеверия, аматьорска наука, граждански възмущения.
 12. Медийна циркулация на фолклора в модерната епоха. Взаимопомощ, лечителски практики, митове, магии.
 13. Глобализация на вярванията и практиките. Свръхестественото в популярната култура.
 14. Киберфолклор: творчеството на дигиталните маси.  

Някои заглавия

Antonio Gramsci (1985) Cultural writings, ed David Forgacs et al, Cambrige MA: Harvard UP.

Ben-Amos, Dan (1971) Toward a Definition of Folklore in Context, Journal of American Folklore 84: 3–15.

Trevor Blank (ed.) (2009) Folklore and the Internet. Vernacular Expression in a Digital World, Logan: Utah State University Press.

M. Deflem, Ritual, anti-strcture and religion http://www.cas.sc.edu/socy/faculty/deflem/zturn.htm

Е. Hobsbawm, Inventing Traditions, in : Hobsbawm, E., Rangers, T., The Invention of Tradition, Cambrige University Press, 1992

Р. Барт, Митологики

И. Дичев, От принадлежност към идентичност, ЛИК, 2002

К. Леви-Строс, Дивото мислене, ЕА, Плевен, 2002

К. Леви-Строс, Дядо Коледа на кладата, в. Култура, 16 12 2008, http://www.kultura.bg/article.php?id=15062

К. Леви-Строс, Структурална антропология 2, Хр Ботев 1995.

М. Дъглас, Чистота и опасност, ЛИК, С. 2005, 78-101

Р. Барт, Митологии, в Нулева степен на почерка/Митологии, Колибри, София 2005

Р. Крейпо, Културна антропология. Как да разбираме себе си и другите, ЛИК 2000

Conrad Kottak Cultural anthropology (фотокопие в катедрата)

Николов, Даскалов, съставители, В паяжината на смисъла. Текстове по символна антропология, ЛИК

Foundation myths: http://comminfo.rutgers.edu/%7Emjoseph/found.html

Urban legends: http://snopes.com/snopes.asp

СеминарБГ брой 7, Киберфолклор, творчеството на дигиталните маси

Други ресурси

Socialization

https://www.stumbleupon.com/su/2j86j6/anthro.palomar.edu/social/soc_1.htm/

Rites of passage

https://www.stumbleupon.com/su/2j86j6/anthro.palomar.edu/social/soc_1.htm/

Children who won’t grow up

https://www.stumbleupon.com/su/25ufFR/www.spiked-online.com/Articles/00000006DE8D.htm/

Weberian sociology of religion

http://www.ne.jp/asahi/moriyuki/abukuma/

Folklore, superstitions, Committee of skeptical inquiry

http://www.csicop.org/

The skeptic’s dictionary

http://www.skepdic.com/

Давид Дойч, Еволюцията на културата, мимовете

http://www.librev.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1480&Itemid=195

How to pray (Moslem)

http://www.stumbleupon.com/su/1cqZnb/www.kids.farhathashmi.com/10-LearnNamaz/Namaz.html/

Shaarlotte’s anthropology homepage

http://www.nku.edu/~neelys/

ai-weiwei-coca-cola1

Изображения 1) Christopher Locke, Deferovoculae Cellarius (commonly referred to as “Cellular Phone” or “Cellphone”. This particular example is a “Motorola Meteor”) 2) Ai Wei Wei Han Dynasty Urn with Coca-Cola Logo, 1994

Културна антропология Магистри 2010/2011

ТЕМА НА ИЗПИТА

Дигиталната нация. Практики, ритуали, митове, фолклорна наука на онлайн национализма

Двайсет и четири часовият изпит почва на 25 06 в 9.00. Темата е изпратена на общия мейл "Magistri 2010-11"

Разработки ще приемам до 9.00 на 26. 06 (само от допуснатите до изпит!).

Bottles_of_water_are_offered_to_the_folk_saint_Difunta_Correa_in_commemoration_of_her_death_by_thirst

До изпит се допускат студентите, които имат поне 50% присъствия на семинарите.

Оценяването става с 24-часов изпит на дата определена от мен.

Пращам темата в 9.00 сутринта по мейла, очаквам развитата тема до 9.00 на следващата сутрин. Ползвате материалите, които пожелаете. Темата ще е зададена така, че да поставя въпрос, който НЕ сме обсъждали (например: глобализацията на коледната символика) и в анализа на който трябва да проличи теоретичната ви подготовка, която предварително трябва да се е състояла, защото няма да имате време за нея.

Ще оценявам 1) овладяването на теоретичните понятия възоснова на самостоятелно четене и лекциите 2) изнамирането на конкретни материали, казуси, примери, върху които да развиете тезите си.

Няма да имате време да се подготвяте в самия ден на изпита, моля четете предварително както го правите за всеки друг изпит!

Работата е самостоятелна: имате интерес да напишете нещо различно от останалите си колеги, както и интелигентно да преработите ползваните източници – колективна работа или преписване ще се санкционира.

Тематиката ще е в някоя от следните направления

 1. Конструирането на тялото в различните култури
 2. Място, роля, функции на емоциите в обществата
 3. Ритуал, роля, функции, практики
 4. Мит, градска легенда
 5. Фолклор, висока и ниска култура.
 6. Религия, магия, чудо

M. Deflem, Ritual, anti-strcture and religion http://www.cas.sc.edu/socy/faculty/deflem/zturn.htm

Е. Hobsbawm, Inventing Traditions, in : Hobsbawm, E., Rangers, T., The Invention of Tradition, Cambrige University Press, 1992

И. Дичев Хегемония на глобално-популярното? В в. Култура, 08 09 2006

И. Дичев, От принадлежност към идентичност, ЛИК, 2002

К. Леви-Строс, Дивото мислене, ЕА, Плевен, 2002

К. Леви-Строс, Дядо Коледа на кладата, в. Култура, 16 12 2008, http://www.kultura.bg/article.php?id=15062

К. Леви-Строс, Структурална антропология 2, Хр Ботев 1995.

М. Дъглас, Погнусите в Левита, в: Чистота и опасност, ЛИК, С. 2005, 78-101

П. Бурдийо, Социално пространство и символно пространство, и За една наука за творбите от: Практическият разум

Р. Барт, Митологии, в Нулева степен на почерка/Митологии, Колибри, София 2005

Р. Крейпо, Културна антропология. Как да разбираме себе си и другите, ЛИК 2000.

Т. Игълтън, Варианти на културата в: Идеята за култура, Критика и хуманизъм 2003.


М. Вебер Религиозен хабутис и рационализиране на образа на света в: Генезис на западния рационализъм, с. 146-188, 2001.


З. Бауман Въведение: нравствеността в перспективата на модерността и постмодерността в: Постмодерната етика


М. Дъглас, Далеч от ритуала и Контрол на символите, в: В паяжината на смисъла, с. 276-311,С., 2000.


М. Федърстоун, Скот Лаш, Р. Рбертсън. Глобални модерности. С.,2004

!

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.